Dodano dnia: 01.10.2010 o godz: 10:23 | Numer ID: 105
Link nie działa/spam ?

Zbigniew Piszczatowski Geodezja Wycena Nieruchomości

Jesteśmy firmą z Białegostoku świadczącą usługi z zakresu geodezji oraz wyceny nieruchomości. Działamy na terenie województwa podlaskiego i terenach przyległych sąsiednich województw.

W dziedzinie geodezji wykonujemy:
- Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych (budynków, budowli, sieci i przyłączy infrastruktury podziemnej i naziemnej) - w formie analogowej lub numerycznej,
- Mapy zasadnicze (w formie analogowej lub numerycznej),
- Wytyczenie budynków, budowli, sieci i przyłączy infrastruktury podziemnej i naziemnej,
- Inwentaryzację powykonawczą budynków, budowli, sieci i przyłączy infrastruktury podziemnej i naziemnej,
- Podziały nieruchomości zurbanizowanych, rolnych i leśnych,
- Połączenia nieruchomości zurbanizowanych, rolnych i leśnych,
- Rozgraniczenia,
- Wznowienia znaków granicznych oraz okazania granic ewidencyjnych,
- Mapy do celów prawnych,
- Ekspertyzy, badanie i regulacje stanów prawnych (m.in. do ksiąg wieczystych),
- Dokumentacje do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków,
- Inne prace (np. pomiary i obliczenie powierzchni zasiewów dla potrzeb kontroli ARiMR),
- Opinie sądowe.

W dziedzinie wyceny nieruchomości wykonujemy:

Wycenę wartości różnych praw rzeczowych:
- własności,
- użytkowania wieczystego,
- ograniczonych praw rzeczowych (m. in. służebności i spółdzielczego własnościowego prawa do lokali mieszkalnych, użytkowych i domków jednorodzinnych),
- posiadania.

Wycenę różnych rodzajów nieruchomości:
- nieruchomości rolnych,
- nieruchomości budowlanych,
- nieruchomości leśnych,
- nieruchomości rekreacyjnych,
- nieruchomości przemysłowych,
- budynków,
- budowli,
- mieszkań,
- lokali użytkowych.

Wycenę wartości nieruchomości do różnych celów:
- dla potrzeb podatkowych i opłat (podatek od wartości, podatek od wzrostu wartości, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz przedwczesny wyrąb drzewostanów),
- dla potrzeb obrotu nieruchomościami (kupno, sprzedaż, dzierżawa, wniesienie aportu do spółki, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność),
- dla potrzeb zabezpieczenia kredytów,
- dla potrzeb ustalenia wartości odszkodowań (z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, z tytułu zmian stanu środowiska, z tytułu decyzji planistycznych, tzw. "mienie zaburzańskie),
- dla innych potrzeb - w tym opinie sądowe.

Szczegóły strony www.geodezja-wycena.cba.pl:

Komentarze do strony: www.geodezja-wycena.cba.pl

Dodaj swój komentarz

Token:

Podlinkuj stronę www.geodezja-wycena.cba.pl

Zbigniew Piszczatowski Geodezja Wycena Nieruchomości
Zbigniew Piszczatowski Geodezja Wycena Nieruchomości
Zbigniew Piszczatowski Geodezja Wycena Nieruchomości
-

Najnowsze tagi związane z kategorią: